Thank you for applying for KISCOMS 7 !

NJOFTIM !
Përmes kësaj shkrese, ju njoftojmë se kemi pranuar aplikimin tuaj për pjesëmarrje në Kongresin e shtatë ndërkombëtar për shkenca mjekësore “KISCOMS 7”. Konfirmimi është pozitiv nëse ju keni aplikuar për pjesëmarrje pasive, ndërsa për pjesëmarrje aktive, ju do të njoftoheni pas shqyrtimit të abstraktit nga komiteti shkencor i simpoziumit.

Në rast se ju refuzoheni për pjesëmarrje aktive, ju jeni të mirëpritur për të marrë pjesë në mënyrë pasive. Pagesën mund ta bëni nga data 1 Janar 2017. Informatat mbi pagesat mund ti gjeni duke klikuar në vazhdim : Regjistrimi & Pagesat – KISCOMS 7 . Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar.

Programin Preliminar dhe materialet tjera jo-përfundimtare, i gjeni duke klikuar në vazhdim : 1. Programi Preliminar – KISCOMS 7 , 2. Lista e Ligjëruesve – KISCOMS 7 , 3. Lista e Workshopeve – KISCOMS 7 dhe 4. Regjistrimi & Pagesat – KISCOMS 7 . Në program janë rezervuar mbi 20 vende për prezantuesit-aplikuesit me punime shkencore . Afati i fundit për dorëzimin e abstrakteve është 10 Mars 2017.

Të rejat rreth “KISCOMS 7”, mund ti gjeni në grupin e projektit në facebook duke klikuar KËTU . Në YouTube kaloni duke klikuar KËTU , ndërsa në Instagram KËTU .

VËREJTJE: Për më shumë informata në lidhje me projektet tjera të Organizatës për Arsim, Shkencë dhe Shëndetësi “KISCOMS” , kaloni në linkun në vazhdim : http://kiscoms.org/