Thank you for applying for Nurse Day

NJOFTIM !
Përmes kësaj shkrese, ju njoftojmë se kemi pranuar aplikimin tuaj për pjesëmarrje në simpoziumin e parë ndërkombëtar “Dita e Infermierëve”. Konfirmimi është pozitiv nëse ju keni aplikuar për pjesëmarrje pasive, ndërsa për pjesëmarrje aktive, ju do të njoftoheni pas shqyrtimit të abstraktit nga komiteti shkencor i simpoziumit.

Në rast se ju refuzoheni për pjesëmarrje aktive, ju jeni të mirëpritur për të marrë pjesë në mënyrë pasive. Pagesën mund ta bëni nga data 1 Janar 2017. Informatat mbi pagesat mund ti gjeni duke klikuar në vazhdim : Regjistrimi & Pagesat – NURSE DAY . Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar.

Programin Preliminar dhe materialet tjera jo-përfundimtare, i gjeni duke klikuar në vazhdim : 1. Programi Preliminar – Nurse Day , 2. Lista e Ligjëruesve – Nurse Day , 3. Lista e Workshopeve – Nurse Day dhe 4. Regjistrimi & Pagesat – NURSE DAY . Në program janë rezervuar mbi 20 vende për prezantuesit – aplikuesit me punime shkencore . Afati i fundit për dorëzimin e abstrakteve është 1 Mars 2017. 

Të rejat rreth “Nurse Day”, mund ti gjeni në grupin e projektit në facebook duke klikuar KËTU . Në YouTube kaloni duke klikuar KËTU , ndërsa në Instagram KËTU .

VËREJTJE: Për më shumë informata në lidhje me projektet tjera të Organizatës për Arsim, Shkencë dhe Shëndetësi “KISCOMS” , kaloni në linkun në vazhdim : http://kiscoms.org/